30 de maig 2013

INFORMACIONS IMPORTANTS AMPA


L´AMPA organitza totes les activitats fora d’hores lectives de l’escola: acollida, menjador, acollida de tarda, venda de bates, extraescolar  Angles etc.. . Participa en la pressa de decisions i en la gestió de l’escola representant les famílies en el Consell Escolar. Capta i gestiona els recursos per destinar-los a equipaments o serveis complementaris per al benefici dels nostres fill i filles  i participa amb l’equip de mestres en l’organització de les festes (Castanyada, Nadal, Carnestoltes, Sant Jordi...) i altres activitats escolars. 

CONTACTAR AMB L'AMPA MERCÈ RODOREDA

Mail: amparodoreda@gmail.com
Telèfon: 695 96 67 81
Facebook (grup): AMPA Escola Mercè Rodoreda de Martorell

Per qualsevol gestió que necessiteu, recordeu que ens teniu a la vostra disposició al despatx de l´AMPA, en el següent horari: DIMECRES: de 09:15 a 09:45 hQUOTA AMPA

Qualsevol nen/a que vulgui fer ús dels serveis que gestiona L´AMPA ha de ser soci (excepte menjador). La quota de Soci per el curs 2016-17 es de 25 €/anuals per familia.


JUNTA ACTUAL AMPA MERCÈ RODOREDA