Menjador i acollida

SERVEI DE MENJADOR:
Coordinadora: Mª Carmen Carballido
Contacte Telèfon mòbil: 683 159 068

El menjador escolar és un Servei que tots els/les alumnes del centre poden fer servir de manera fixa o esporàdica. Funciona tots els dies del curs i està gestionat per l´AMPA i l’empresa CAMPOS ESTELA. 
  • Per poder utilitzar el servei de manera esporàdica, s’haurà de notificar prèviament al tutor/a del nen/a i a la coordinadora del Servei (Mª Carmen Carballido)  a primera hora del matí.
  • Els alumnes que es queden durant el curs 2015/16 paguen una quota fixa diària de 6,15€ (socis) i 6,20€ (no socis)  
  • En cas que el alumne algun dia no faci ús del servei, se li abonarà l´import del menú (no la part del servei de monitor) amb el rebut del mes següent. 
  • En cas que l’alumne/a necessiti fer dieta, s’ha  de comunicar a la coordinadora del menjador dins l’horari  de 9:15h a 9:45h.
  • Domiciliació de rebuts:                                                                                                                         A partir de setembre de 2015 no es vendran tickets.                                                              Es domiciliarà una única quota per a tots els serveis contractats. Les quotes es domiciliaran el dia 5 de cada mes, i inclouran del 1 al 31 del mes vençut. Cada mes es cobrarà 1,00 € en concepte de gestió de rebuts. En cas de devolució d’un rebut s’avisarà la família perquè realitzi un ingrés o una transferència bancària. Un cop fet, s’haurà de portar el comprovant bancari a la coordinadora del menjador. Cada rebut retornat es penalitzarà amb 5,00 €, en concepte de despeses de gestió de la devolució. 
  • Observacions: Les famílies que tinguin ticket disposen del curs 2015-16 per utilitzar-los. En cas contrari, aquests quedaran anulats.

ACOLLIDA MATÍ

És un servei que permet als pares i mares poder deixar els seus fills en mans d’especialistes del lleure, que en tenen cura i els hi programen activitats relaxades. L’horari és de dilluns a divendres de 7:30h a 9:00h.
ACOLLIDA MATÍ
SOCI (de 7:30 a 9:00)
SOCI (de 8:30 a 9:00)
Acollida fixes
41,00€/mes
25,50€/mes
Acollida fixes 2º germà
37,00€/mes
Acollida esporàdics- 1 tiquet
4,70€
Acollida esporàdics- 5 tiquet
18,50€


DURANT EL PERÍODE DE JORNADA INTENSIVA TAMBÉ HI HAURA EL SERVEI D’ACOLLIDA DE TARDA

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada